Dodona 2.11 gepost op 27-7-2019

Dodona 2.11 laat toe om aan te melden met een Google for Education (G Suite) account, de historiek van ingediende oplossingen in kaart te brengen, donkere modus te activeren, en de zichtbaarheids- en registratiemodaliteiten van cursussen gedetailleerder in te stellen.

# Aanmelden met G Suite account

Gebruikt je school Google for Education (opens new window) dan kan je voortaan ook met een G Suite account aanmelden op Dodona. Merk op dat je account wel verbonden moet zijn met een G Suite organisatie. Aanmelden met een gewone Google account zal dus niet werken. Daarnaast kan je ook nog altijd blijven aanmelden met een Office 365 (opens new window) of Smartschool (opens new window) account.

G Suite

# Historiek van ingediende oplossingen visualiseren

Het relatief aantal ingediende oplossingen per dag wordt gevisualiseerd in een heatmap. Deze nieuwe visualisatie is beschikbaar op alle cursuspagina's en profielpagina's van gebruikers.

heatmap

# Donkere modus

Alle gebruikers die vaak tot in de vroege uurtjes zitten te programmeren, kunnen Dodona vanaf nu ook instellen op de donkere modus. Hierbij wordt de vertrouwde gebruikersinterface weergeven met een kleurenschema dat minder belastend is voor de ogen: lichtgekleurde tekst, pictogrammen en grafische elementen op een donkere achtergrond. Donkere modus kan aan- en uitgeschakeld worden via het gebruikersmenu in de rechterbovenhoek van het scherm.

dark-mode

# Cursusmodaliteiten voor zichtbaarheid en registratie

Cursusbeheerders hebben vanaf nu nog meer controle over wie er hun cursus kan zien en wie er kan registeren voor hun cursus. Deze veranderingen hebben ook toegelaten om het registratieproces duidelijker te maken, vooral voor onzichtbare cursussen.

Er zijn drie opties waarop de zichtbaarheid van een cursus kan ingesteld worden:

 • zichtbaar voor iedereen
 • zichtbaar voor gebruikers van de onderwijsinstelling waaraan de cursus gekoppeld is
 • onzichtbaar voor iedereen

Elke cursus heeft een geheime link die cursusbeheerders kunnen delen met gebruikers die hun cursus mogen zien. Iedereen die over de geheime link beschikt kan de cursus zien, ongeacht de instellingen voor de zichtbaarheid van de cursus.

Analoog zijn er ook drie opties waarop de registratie van een cursus kan ingesteld worden:

 • registratie open voor iedereen
 • registratie open voor gebruikers van de onderwijsinstelling waaraan de cursus gekoppeld is
 • registratie gesloten voor iedereen

Er is geen registratielink waarmee gebruikers zich voor een cursus kunnen registreren. De optie om registraties voor een cursus te modereren, kan nu afzonderlijk ingesteld worden. Bij een gemodereerde cursus moet een cursusbeheerder eerst expliciet toestemming geven vooraleer een gebruiker effectief geregistreerd wordt.

# Volledige lijst van veranderingen

Voor een volledige lijst van veranderingen verwijzen we naar onze GitHub release (opens new window), maar hieronder lijsten we ook kort de belangrijkste dingen op.

 • heatmap van ingediende oplossingen toevoegen
 • donkere modus toevoegen
 • aanmelden met G Suite account toelaten
 • instellingen voor zichtbaarheid en registratie van cursussen herwerken
 • probleem oplossen met paginering van ingediende oplossingen op een oefeningpagina
 • probleem oplossen met bijwerken van adresbalk tijdens het zoeken