Pythia judge hernoemd naar python gepost op 22-10-2019

Om verwarring te vermijden en om consistenter te zijn met de andere judge werd de pythia judge hernoemd naar python. Deze verandering is automatisch doorgevoerd en heeft geen verdere actie van gebruikers nodig. Ook werd de biopythia judge samengevoegd met de Python judge, aangezien beide judges dezelfde code gebruikten.