Dodona 3.5 gepost op 21-4-2020

Dodona 3.5 bevat vooral veranderingen onder de motorkap.

# Oefeningstatus

De status van een oefening voor een student wordt nu bijgehouden in de databank in plaats van telkens opnieuw te berekenen. Dit maakt het mogelijk om deze status op meer plaatsen te gebruiken zonder de website te vertragen. Een voorbeeld hiervan is dat we nu op de homepage bij het weergeven van de komende deadlines kunnen tonen of je alles tijdig hebt opgelost.

# Volledige lijst van veranderingen

Naast de aanpassingen onder de motorkap hebben ook de infopagina voor oefeningen en het manueel toevoegen van annotaties wat extra aandacht gekregen. Voor een volledige lijst van veranderingen verwijzen we naar onze GitHub release (opens new window).