Dodona 6 gepost op 18-8-2022

Dodona werkt doorheen het jaar steeds met kleinere releases. Deze post zal telkens aangevuld worden met nieuwe features voor het jaar 2022-2023.

# Dodona 6.0 - 18/08/2022

Gebruikers met een persoonlijke Google (Gmail) of Microsoft (Hotmail, Outlook, ...) account kunnen nu ook aanmelden op Dodona! Voorheen moesten die accounts steeds gekoppeld zijn met een Office 365 of Google Workspace abonnement van een onderwijsinstelling. Deze beperking werd nu opgeheven.

Om te voorkomen dat studenten hun persoonlijke account gebruiken om te registreren voor cursussen (in plaats van hun schoolaccount), moeten cursusbeheerder expliciet aangeven dat ook niet-schoolaccounts toegelaten zijn in hun cursus.

Onze privacy policy werd aangepast om dergelijke accounts toe te laten. Er zijn geen wijzigingen voor gebruikers met een schoolaccount.

Alle details over deze Dodona versie kan je vinden in onze GitHub release discussion (opens new window).

# Dodona 6.1 - 19/09/2022

Dodona 6.1 bevat een beta versie van een nieuwe feature om opmerkingen gemakkelijk te hergebruiken als je een reeks manueel aan het evalueren bent. Deze feature is voorlopig slechts beschikbaar voor een zeer beperkte groep gebruikers.

Tussen versie 6.0 en 6.1 zijn er verschillende aanpassingen gedaan om het aanmelden robuuster te maken:

  • Een betere afhandeling als er al een Dodona-account bestaat met een bepaald emailadres
  • Meer leesbare gebruikersnamen waar mogelijk
  • Private accounts werden hernoemd naar persoonlijke accounts
  • Inloggen met smartschool gebruikt intern nu identifiers in plaats van gebruikersnamen
  • Het gebruik van smartschool co-accounts werd uitgeschakeld
  • Verschillende foutmeldingen werden opgelost.

Alle details over deze Dodona versie kan je vinden in onze GitHub release discussion (opens new window).