# TESTed: one judge to rule them all

TESTed is een educational software testing framework dat toelaat om oplossingen van een programmeeroefening te testen op basis van een programmeertaal-onafhankelijk testplan. Dat betekent dat je de vereisten waaraan oplossingen voor de oefening moeten voldoen slechts één keer moet vastleggen, terwijl je toch oplossingen in verschillende programmeertalen automatisch kunt laten controleren. TESTed kan als afzonderlijke tool gebruikt worden, maar integreert ook met de elektronische leeromgeving Dodona.

# Waarom TESTed?

Waarom zou je TESTed gebruiken om oefening aan te bieden?

Redenen om TESTed te gebruiken om een oefening in één programmeertaal aan te bieden zijn:

 • Er bestaat geen specifieke judge voor de programmeertaal die je wenst te ondersteunen.

  Het is eenvoudig om TESTed uit te breiden met een nieuwe programmeertaal (het implementeren van een judge specifiek voor die programmeertaal is complexer en vergt meer tijd).

 • De testplannen kunnen eenvoudig geschreven worden met behulp van de domeinspecifieke taal.

Om een oefening in meerdere programmeertalen aan te bieden zijn er ook enkele redenen om TESTed te gebruiken:

 • De oefening bevat enkel concepten die in (quasi) elke programmeertaal terug te vinden zijn.
 • De nadruk van een oefening is gericht op het implementeren van algoritmen en niet op een specifieke programmeertaal, bijvoorbeeld het gebruik in de cursussen Algoritmes en datastructuren en Discrete algoritmen.
 • Om een oefening in meerdere programmeertalen aan te bieden hoeft er slechts één testplan te worden opgesteld. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van sjablonen voor de oefeningsbeschrijvingen. Hierdoor moet er slechts eenmaal een beschrijving opgesteld worden, die dan per programmeertaal geïnstantieerd kan worden.

# Ondersteunde programmeertalen

Op dit moment ondersteunt TESTed de volgende programmeertalen:

 • Bash 5.0.3
 • C (gcc 8.3.0)
 • Haskell (ghc 8.4.4)
 • Java 11
 • JavaScript (NodeJS v14)
 • Kotlin 1.5.21
 • Python 3.9

# Programmeeroefeningen in Dodona

In deze paragraaf zullen we beschrijven hoe een oefening in één programmeertaal voor Dodona aangeboden kan worden met behulp van TESTed.

# 1. Git repository aanmaken

Als je oefeningen wil publiceren in Dodona, dan moet je ze opstellen in een Git repository die aan Dodona gekoppeld is. Meerdere oefeningen kunnen vanuit dezelfde repository gepubliceerd worden. Meer info hierover vind je in de handleiding die beschrijft hoe je een nieuwe repository met oefeningen aanmaakt voor Dodona.

# 2. Vaste mappenstructuur

Dodona gebruikt een vaste mappenstructuur voor het opstellen van programmeeroefeningen. Elk map in de Git repository met een bestand config.json wordt door Dodona beschouwd als een leeractiviteit die in het leerplatform moet gepubliceerd worden. In dat configuratiebestand wordt onder andere vastgelegd welke judge aan de oefening gekoppeld wordt.

+-- oefening
|  +-- config.json      # configuratiebestand voor oefening
|  +-- evaluation      #
|  |  +-- testplan.yaml   # DSL-testplan
|  +-- description      #
|  |  +-- description.nl.md # Markdown-beschrijving van oefening in het Nederlands
|  |  +-- description.en.md # Markdown-beschrijving van oefening in het Engels
:  :  :

# 3. Judge configureren

Het configureren van een oefening volgt de algemene regels voor het configuratiebestand van een oefening. Daarnaast heeft TESTed enkele specifieke opties. Waaronder het verplichte veld evaluation.testplan, dat de naam van het testplanbestand bevat, dat zich in de evaluation map van de oefening moet bevinden.

# 4. Testplan opstellen

TESTed ondersteunt een domeinspecifieke taal (DSL) om op een eenvoudige manier testplannen te kunnen opstellen. In de meeste gevallen is dit ook de aangewezen manier om testplannen op te stellen. TESTed ondersteunt ook meer geavanceerde testplannen, die meer flexibiliteit bieden maar ook een stuk complexer zijn.

Het testplan van een programmeeroefening moet in de map evaluation geplaatst worden. Bovenstaande mappenstructuur voor het sjabloon heeft bijvoorbeeld een DSL-testplan testplan.yaml, waarvan de extensie verraadt dat het is opgesteld in YAML.

# Documentatie

# Nieuwe programmeertaal toevoegen

TESTed is zo ontworpen dat je relatief eenvoudig de ondersteuning voor bijkomende programmeertalen kunt configureren. Hoe dit moet staat uitgebreid beschreven in deze handleiding. Aarzel niet om ons te contacteren als je de configuratie van een nieuwe programmeertaal wilt opzetten.